ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Списък

на одобрените проектни предложения на „МИГ – Берковица и Годеч“,
приети в периода 01.09.2014 г. – 03.09.2014 г.

МЯРКА 121

Заявление № Кандидат Проект Обща стойност Одобрено финансиране(% ) и сума Точки
ЗП121-019 ЗП Антоанета Любомирова Иванова Модернизиране на земеделското стопанство на ЗП Антоанета Любомирова Иванова 71 080,00 лв. 50%

35 540,00

40
ЗП121-020 „Екофрукт 2003” ЕООД Модернизиране на земеделското стопанство „Екофрукт 2003” ЕООД” 82 220,13 лв. 50%

41 110,53 лв.

70

   МЯРКА 226

Заявление № Кандидат Проект Обща стойност Одобрено финансиране(100% ) и сума Точки
ЗП226-003 УОГС „Петрохан” с. Бързия „Оборудване на противопожално депо и закупуване на защитни средства съгласно Наредба 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и закупуване на средства за наблюдение” 19 109,00 лв. 100%

19 109,00 лв.

30

МЯРКА 311

Заявление № Кандидат Проект Обща стойност Одобрено финансиране(% ) и сума Точки
ЗП311-003 „Мари Бел” ООД „Разнообразяване на дейността на „Мари Бел” ООД, клон Гинци 188 910,00 лв. 70 %

132 237,00 лв.

30

МЯРКА 313

Заявление № Кандидат Проект Обща стойност Одобрено финансиране(100% ) и сума Точки
ЗП313-007 Община Годеч „Обзавеждане и оборудване на посетителски център за предоставяне и експониране на местното природно и културно наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Вапцаров – 1899” 146 803,47 лв. 100%110 915,53 лв. или до наличния бюджет по мярката, съгласно Заповед № 32/29.07.2014 г. 60
ЗП313-008 Община Берковица „Насърчаване на туристическите дейности чрез изграждане на нова туристическа атракция, места за отдих и развлечения в парк „Св. Георги Победоносец” 110 077,47 лв. Не подлежи на финансиране, поради надвишаване наличния бюджет по мярката, съгласно Заповед № 32/29.07.2014 г. 60
ЗП313-009 Община Берковица „Насърчаване на туристическите дейности в община Берковица чрез изграждане на нова туристическа атракция, експонираща местното културно-историческо наследство в парк „Здравец” и обновяване на свързаната с нея инфраструктура и съоръжения” 194 942,56 лв. 100%194 942,56 лв. 65

МЯРКА 321

Заявление № Кандидат Проект Обща стойност Одобрено финансиране(100% ) и сума Точки
ЗП321-008 СНЦ „Мисия” „Дооборудване на център за рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания” 58 642,34 лв. Не подлежи на финансиране, поради надвишаване наличния бюджет по мярката, съгласно Заповед № 33/29.07.2014 г. 50
ЗП321-009 Община Берковица „Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в ж.к. „Изгрев”, гр. Берковица” 95 156,30 лв. 100%95 156,30 лв. 55
ЗП321-010 Община Годеч „Подобряване качеството на социалните услуги, предоставяни от домашен социален патронаж на територията на община Годеч” 68 698,23 лв. Не подлежи на финансиране, поради надвишаване наличния бюджет по мярката, съгласно Заповед № 33/29.07.2014 г. 40

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *