ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Предстоящи събития

 П О К А Н А

МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Срещи в населените места за провеждане

на дискусии и консултации по възникнали въпроси с потенциални бенефициенти при отварянето на мерки

от Стратегията за местно развитие

 

         Уважаеми госпожи и господа, жители на Общините Берковица и Годеч, Местна инициативна група – Берковица и Годеч има удоволствието да Ви покани да участвате в срещи за провеждане на дискусии и консултации по възникнали въпроси при отварянето на мерките от Стратегията за местно развитие.

Срещите ще се проведат в населени места от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” както следва:

дата

час

населено място

място на срещата

1

01 април 2013 г.

(понеделник)

10:00

с. Мездрея

Кметството на с. Мездрея

2

02 април 2013 г.

(вторник)

10:00

гр. Берковица

Ресторант „ДАМС”

 

3

03 април 2013 г.

(сряда)

10:00

с. Пърличево

Кметството  на с.Пърличево

4

08 април 2013 г.

(понеделник)

10:00

с. Губеш

Кметството на с. Губеш

5

09 април 2013 г.

(вторник)

10:00

гр. Годеч

Заседателната зала на община Годеч

Мерките от Стратегия за местно развитие на „МИГ- Берковица и Годеч” са:

121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”

226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

313 „Насърчаване на туристически дейности”

321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”

322 „Обновяване и развитие на населените места”

 

 ЕКИП МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, 26.03.2013

 

П О К А Н А

Информационни срещи по четвърта покана за кандидатстване по мерките от Стратегията за местно развитие

МИГ – Берковица и Годеч кани всички жители на общините Берковица и Годеч да присъстват на информационни срещи по четвърта покана за кандидатстване по мерките от Стратегията за местно развитие.

Периода на четвърти прием на проекти е от 04.03.2013 г. до 19.04.2013 г.

Информационните срещи ще се проведат в следните населени места, както следва:

дата

час

населено място

място за провеждане на срещата

1 11.03.2013 г.(понеделник) 10:00 с. Бързия Библиотека при НЧ Иван Вазов
2 12.03.2013 г.(вторник) 10:00 с. Шума Кметството на            с. Шума
3 13.03.2013 г.(сряда) 10:00 гр. Годеч Заседателна зала на Община Годеч
4 14.03.2013 г.(четвъртък) 13:00 с. Гинци Магазина на Андреев хан
5 15.03.2013 г.(петък) 10:00 гр. Берковица Ресторант „ДАМС“

 

ЕКИП МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ