ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Прием на проекти

Седми прием на проекти

 

МЯРКА 121 МЯРКА 226

МЯРКА 311 МЯРКА 313

МЯРКА 321

КИП 7

 Декларация_Албена_Костадинова

Декларация_Димитър_Борисов

Декларация_Иван_Димитров

Декларация_Надя_Грудева

Декларация_Петя_Георгиева

Доклад_за_основателност_на_разходите

Доклад_за_основателност_на_разходите1.

Доклад_индивидуална_техническа_оценка

Окончателен_доклад

Протокол_ЗП_121-019

Протокол_ЗП_121-020

Протокол_ЗП_226-005

Протокол_ЗП_311-003

Протокол_ЗП_313-007

Протокол_ЗП_313-008

Протокол_ЗП_313-009

ПРотокол_ЗП_321-008

Протокол_ЗП_321-009

Протокол_ЗП_321-010

Протокол_КИП_1

Протокол_КИП_2

Протокол_КИП_3

Списък_проекти_преминали_оценка_КИП

Пети прием на проекти

Пети прием на проекти

МЯРКА 121 МЯРКА 123 МЯРКА 223 МЯРКА 226 МЯРКА 311

МЯРКА 312 МЯРКА 313 МЯРКА 321 МЯРКА 322

Заповед N 21/ 05.07.2013 г.

КИП 5

Декларация_Албена_Костадинова

Декларация_Димитър_Борисов

Декларация_Иван_Димитров

Декларация_Слава_Бахчеванска

Декларацоя_Соня_Обущарова

Контролен_лист_оценъчен_лист_доклад

Окончателен_доклад_1

Окончателен_доклад_2

Протокол_ЗП_121-009

Протокол_ЗП_121-010

Протокол_ЗП_121-011

Протокол_ЗП_121-012

Протокол_ЗП_121-013

Протокол_ЗП_226-002

Протокол_ЗП_311-001

Протокол_ЗП_311-002

Протокол_ЗП_312-014

Протокол_ЗП_312-015

Протокол_ЗП_312-016

Протокол_ЗП_312-017

Протокол_ЗП_312-018

Протокол_ЗП_312-019

ПРотокол_ЗП_312-020

Протокол_ЗП_312-021

Протокол_ЗП_312-022

Протокол_ЗП_312-023

Протокол_ЗП_312-024

Протокол_ЗП_313-004

Протокол_ЗП_313-005

Протокол_ЗП_321-003

Протокол_ЗП_321-004

Протокол_ЗП_321-005

Протокол_КИП_1

Протокол_КИП_2

Протокол_КИП_3_1

Протокол_КИП_3_2

Протокол_КИП_3_3

Четвърти прием на проекти

Четвърти прием на проекти

МЯРКА 121

МЯРКА 311

МЯРКА 312

КИП 4

Декларация_Албена_Костадинова

Декларация_Димитър_Борисов

Декларация_Иван_Димитров

Декларация_Надя_Грудева

Декларация_Петя_Георгиева

Окончателен_доклад

Протокол_ЗП_121-008

Протокол_ЗП_226-001

Протокол_ЗП_312-009

Протокол_ЗП_312-010

Протокол_ЗП_312-011

Протокол_ЗП_312-012

Протокол_ЗП_312-013

Протокол_ЗП_313-002

Протокол_ЗП_321-002

Протокол_ЗП_322-001

Протокол_ЗП_322-002

Протокол_КИП_1

Протокол_КИП_2

Птотокол_КИП_3

Трети прием на проекти

ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123

МЯРКА 223 МЯРКА 226

МЯРКА 311 МЯРКА 312

МЯРКА 313 МЯРКА 321

МЯРКА 322

КИП 3

График на комисията за избор на проекти- 3

Декларация_Димитър_Борисов

Декларация_Надя_Грудева

Декларация_Петя_Георгиева

Декларация_Страхил_Симов

Декларация_Юлия_Стефанова

Доклад_техническа_оценка_Надя_Грудева

Доклад_техническа_оценка_Петя_Георгиева

Доклад_техническа_оценка_Юлия_Стефанова

Окончателен_доклад

Протокол_ЗП_121-005

Протокол_ЗП_121-007

Протокол_ЗП_312-003

Протокол_ЗП_312-004

Протокол_ЗП_312-005

Протокол_ЗП_312-006

Протокол_ЗП_312-007

Протокол_ЗП_312-008

Протокол_КИП_1

Протокол_КИП_2

Протокол_КИП_3

Втори прием на проекти

ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321

КИП 2

Декларация_Албена_Костадинова

Декларация_Иван_Димитров

Декларация_Надя_Грудева

Декларация_Слава_Бахчеванска

Декларация_Юлия_Стефанова

Доклад_основателност_на_разходите

Окончателен_доклад

Протокол_КИП_1

Протокол_КИП_2

Протокол_КИП_3

Протокол_Форест_хаусис