ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

База данни за приетите проектни предложения от пети прием

Ос и мярка

Входящ на проекта

Дата и час на подаване на проектното предложение

Име на кандидата

Наименование на проектното предложение

Стойност на проекта

1

Ос 3, Мярка 313

ЗП313-004

13.05.2013 г.

16:30 ч.

Община Берковица

Подобряване туристическата инфраструктура водеща към атракции в парк „Здравец” – етап 2, гр. Берковица

124 490,96 лв.

2

Ос 2, Мярка 226

ЗП226-002

14.05.2013 г.

11:30 ч.

Северозападно държавно предприятие ДГС Годеч

Почистване на площи в гори, пострадали от природни бедствия, с цел техното изкуствено възобновяване. Презалесяване на пострадали гори

44 944,13 лв.

3

Ос 3, Мярка 313

ЗП313-005

14.05.2013 г.

13:00 ч.

Община Годеч

Изграждане на външна сцена за ексопониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ XVI – за озеленяване, кв. 138, гр. Годеч

189 661,74 лв.

4

ОС 3, Мярка 312

ЗП312-014

18.05.2013 г.

11:00 ч.

,,Дентал Лабор А и Т” ООД, гр. Берковица

Закупуване на специализирано оборудване от,,Дентал Лабор А и Т” ООД, гр. Берковица

10 601,20 лв.

5

ОС 3, Мярка 312

ЗП312-015

21.05.2013 г.

15:00 ч.

„СИД – Огнян Богданов” ЕООД

Закупуване на оборудване и обзавеждане за фотоателие

10 906,16 лв.

6

ОС 3, Мярка 312

ЗП312-016

03.06.2013г.

16:00ч.

ЕТ,,Еди- Еди Сотиров”

Преустройство втори етаж от жилищна сграда в заведение за обществено хранене в УПИ II 837 в кв 74 гр. Годеч

199 965,51 лв.

7

ОС 3, Мярка 311

ЗП311-001

11.06.2013 г.

16:45 ч.

,,Гинци солар” ЕООД

Разнообразяване на дейността на Гинци солар ЕООД

198 070,00 лв.

8

ОС 3, Мярка 312

ЗП312-017

13.06.2013 г.

09:30 ч.

,,Вацови ЕМ ВИ” ЕООД

Реконструкция и преустройство на жилищна сграда в къща за гости в УПИ ххх314, кв. 21, с. Комщица общ. Годеч

193 534,46 лв.

9

ОС 3, Мярка 312

ЗП312-018

20.06.2013 г.

16:30 ч.

„Еко план 2013” ЕООД

Изграждане на къща за гости

199 498,00 лв.

10

ОС 3, Мярка 312

ЗП312-019

21.06.2013 г.

16:45 ч.

ЕТ ,,Рали 33- Чавдар Борисов”

Развитие на селския туризъм в община Годеч чрез изграждане на къща за гости в с. Шума

63 730,92 лв.

11

ОС 3, Мярка 321

ЗП321-003

21.06.2013 г.

16:50 ч.

Сдружение с нестопанска цел Мисия

Оборудване  и обзавеждане на център за рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания в упи 1 за обществено обслужване от кв 44 по плана на гр. Годеч

71 611, 03 лв.

12

ОС 1, Мярка 121

ЗП121-009

04.07.2013 г.

16:00 ч.

ЗП Галя Димитрова Младенова

Модернизиране на стопанството, чрез постигане на пълна техническа обезпеченост

195 387,42 лв.

13

ОС 1, Мярка 121

ЗП121-010

10.07.2013 г.

10:30 ч.

ЕТ „Пепинка Герасимова – Гълъб”

Модерната техника – гаранция за ефективен агробизнес в основата на една европейска животновъдна ферма

199 071,00 лв.

14

ОС 3, Мярка 311

ЗП311-002

10.07.2013 г.

13:00 ч.

„ВБН – Вилислав Братанов” ЕООД

Създаване на микропредприятие за производство на строителни изделия – бетонни блокчета в с. Мургаш, общ. Годеч

198 886,60 лв.

15.

ОС 1, Мярка 121

ЗП121-011

11.07.2013г.

16:00 ч

ЗП Невена Петрова

Модернизиране на стопанството на ЗП Невена Петрова в община Берковица

188 642,17 лв.

 

16

ОС 3, Мярка 312

ЗП312-020

17.07.2013г.

9:30ч.

ЕТ,,Пейчо Милушев”

Закупуване на оборудване за автосрвиз гр. Годеч, общ. Годеч

187 829,41 лв.

17

ОС 3, Мярка 312

ЗП312-021

17.07.2013г

10:00ч.

,,Лили” ЕООД

Закупуване на оборудване/ прецизен форматно разкройващ циркуляр/

20 404, 00 лв.

18

 

ОС 1, Мярка 121

ЗП121-012

19.07.2013г.

9: 43ч.

ЗП Кирил Петров Петров

Моделнизиране на стопанството на ЗП Кирил Петров Петров в община Годеч

199526,53 лв.

19

ОС 3, Мярка 312

ЗП312-022

19.07.2013г.

14: 36ч.

ЕТ ,,ЕПОС- Павел Янакиев”

Разнообразяване на дейността на ЕТ ЕПОС- Павел Янакиев”

84388,94 лв.

20

ОС 1, Мярка 121

ЗП121-013

19.07.2013г.

15:10ч.

ЗП Цанка Николова Йонова

Създаване на ново насаждение от орехи  на 29.876 дка и закупуване на специализирана техника

108322,24 лв.

21

ОС 3, Мярка 312

ЗП312-023

19.07.2013г.

16: 25ч.

,,Творческа къща Петрохан” ООД

Творческа къща за гости на занаятите, горските плодове и билки, планинските спортове, тренинги и пленери”

191 697,17 лв

 

22

ОС 3, Мярка 321

ЗП321-004

31.07.2013г.

10:20ч.

Община Берковица

Подобряване на качеството на предоставяните социални услуги в Дом за стари хора гр. Берковица

149 980,00 лв.

23

ОС 3, Мярка 321

ЗП321-005

31.07.2013г.

14:30ч.

Община Годеч

Преустройство и ремонт на приземен етаж- Домашен  социален патронаж със площ  275 кв. м. от 3 етажна масивна сграда- училище, със ЗП от 1160 кв. м.- находяща се в УПИ I в кв. 64 по плана на гр. Годеч. Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж.

131 996,19 лв.

24

ОС 3, Мярка 312

ЗП312-024

31.07.2013г.

15:00ч.

,,Трежър Годеч” ООД

Преустройство на част от фурна в магазин за хранителни стоки”

174 212,03 лв.

25

ОС 1, Мярка 123

ЗП123-001

31.07.2013г.

15:45ч

,,ГАМИ 1” ЕООД

,,Първична преработка и пакетиране на дърва за огрев”

59 500,00 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *