ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Класиране

на одобрените проектни предложения на „МИГ – Берковица и Годеч“, приети в периода 01.09.2014 г. – 03.09.2014 г. 

Входящ Имена кандидата Средно аритметична оценка
МЯРКА 121
1 ЗП121-020 „Екофрукт 2003” ЕООД 70
2 ЗП121-019 ЗП Антоанета Любомирова Иванова 40
МЯРКА 226
1 ЗП226-005 УОГС „Петрохан” –с. Бързия 30
МЯРКА 311
1 ЗП311-003 „Мари Бел” ООД 30
МЯРКА 313
1 ЗП313-009 Община Берковица 65
2 ЗП313-007 Община Годеч 60
3 ЗП313-008 Община Берковица 60
МЯРКА 321
1 ЗП321-009 Община Берковица 55
2 ЗП321-008 СНЦ „Мисия” 50
3 ЗП321-010 Община Годеч 40