ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Промяна в ръководството на Сдружение “ МИГ Берковица -Годеч“

На основание на получено писмо от МЗХ с изх.№ 41-04-32/13.07.2012г. за одобрение на персонала на Сдружение “ Местна инициативна група – Берковица – Годеч, се наложи да бъде освободен от поста изпълнителния директор инж. Ваня Каменова.
Промяната се налага поради отсъствието на документи доказващи опит съгласно чл.7, ал. 5 от Наредба 23/ 18.12.2009 год. за заемане на длъжността изпълнителен директор.
Смяната в ръководството на Сдружение “ МИГ Берковица – Годеч“ няма да повлияе върху ежедневната работа по прилагане на Стратегията за местно развитие.
Председател на УС : Димитранка Каменова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *