ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Покана

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” изпълнява договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., за подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

В изпълнение на дейностите по проекта се организират дейности и мероприятия свързани с популяризиране и подготовка на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на „МИГ – Берковица и Годеч”

В срещите могат да вземат участие всички  заинтересовани страни:

  • Микро, малки и средни предприятия
  • Земеделски производители и кооперации
  • Читалища и неправителствени организации, Местни поделения на вероизповедания, Настоятелства на детски градини и училища, Спортни клубове
  • Представители на местната власт
  • Активни граждани

13:00 – 01.03.2016 ДЦ Камбанка

Заповядайте!

ГРАФИК

на планираните информационни срещи/семинари за популяризиране процеса на разработка на стратегията

Населено място Зала Дата и час на провеждане
1. гр. Берковица Детски център „Камбанка” 01.03.2016 г.

13:00 часа

2. гр. Годеч Зала на общинска администрация Годеч 02.03.2016 г.

11:00 часа

3. с. Боровци, общ. Берковица Зала на читалище 09.03.2016 г.

10:00 часа

 

ГРАФИК

на планираните информационни конференции за популяризиране процеса на разработка на стратегията

Населено място Зала Дата и час на провеждане
1. гр. Берковица Детски център „Камбанка” 18.03.2016 г.

13:00 часа

2. гр. Годеч Зала на общинска администрация Годеч 16.03.2016 г.

11:00 часа

 

ГРАФИК

на планираните работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на стратегията

Населено място Зала Дата и час на провеждане
1. гр. Берковица Детски център „Камбанка” 07.03.2016 г.

13:00 часа

2. гр. Годеч Общинска администрация Годеч 08.03.2016 г.

11:00 часа

 

ГРАФИК

на планираните информационни срещи свързани с консултиране на местната общност

Населено място Зала Дата и час на провеждане
1. с. Котеновци, общ. Берковица Кметство с. Котеновци 23.03.2016 г.

10:00 часа

2. с. Замфирово, общ. Берковица Кметство с. Замфирово 24.03.2016 г.

13:00 часа

3. гр. Берковица Детски център „Камбанка” 28.03.2016 г.

13:00 часа

4. гр. Годеч Зала на общинска администрация Годеч 30.03.2016 г.

11:00 часа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *