ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Съобщение  за провеждане на  работна среща

Проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”

12 февруари 2015г., от 10.00 часа в сградата на община Годеч

Екипът на Сдружението за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) подготвя анализ на ситуацията в община Годеч за отдаване и ползване на общински пасища, мери и ливади. Поддържането на постоянно затревените площи е от изключителна важност за съхраняване на биоразнообразието и местни ценни местообитания. Тази дейност е част от изпълнението на проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009 – 2014 г.

На 12 февруари 2015г., от 10.00 часа,в сградата на община Годеч, експерти на СТЕПи на Министерство на земеделието и храните, дирекция „Поземлени отношения и комасация” и дирекция „Развитие на селските райони”ще се срещнат със земеделски производители, експерти на общината и общинската служба „Земеделие”, и граждани.

Акцент на срещата са промените в Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и правилника за неговото прилагане. Ще се разглеждат и обсъждат поставени въпроси и казуси от земеделските производители и Кмета на общината за процедурите и начина на отдаване и ползване на общинските земи, пасища и ливади и тяхното поддържане в добро земеделско и екологично състояние.

Земеделските производители и стопани от територията на общината, които проявяват интерес и активно търсят информация за възможностите и условията да се грижат и поддържат пасищата и биоразнообразието,  при по-ясни и по-устойчиви правила за тяхното ползване са добре дошли за участие в работната среща.

Ако имате интерес и желание да участвате в дискусията сте добре дошли!

Вашето мнение и принос са важни и значими за постигане на качество и практичност на анализа!

Свържете се с нас на https://www.facebook.com/STEP.BULGARIAили ни пишете на адрес: step_ngo@abv.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *