ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Подписани договори на МИГ ,,Берковица и Годеч”

Подписани договори на МИГ ,,Берковица и Годеч” за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 ,,Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Договор 1

DSC01582На 10.07.2013г МИГ Берковица и Годеч подписа Първият договор за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013г. Ползвател на помощта е ,,Румакс 63” ЕООД гр. Годеч.

Проекта е за закупуване на специализирана земеделска техника- трактор John Deere. Одобрената субсидия е на стойност 98 670.21 лв..
……………………………………………………………………………………………………………………….

Договор 2

На 12.07.2013г Миг Берковица и Годеч подписа договор  за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013г. Ползвател на помощта е ,,Колинс 1” ЕООД гр. Берковица.

Проекта е за закупуване на машини за мебелно производство. Одобрената субсидия е на стойност 20 341.13 лв
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Договор 3

dogovor3На 17.07.2013 г г-жа Димитранка Каменова, председател на УС на МИГ Берковица и Годеч” подписа два договора за  отпускане на финансова помощ по мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013г.

Ползвател на помощта  по единия договор е ЗП Даниел Митков Костов гр. Берковица.Проекта е за закупуване редосеялка за окопни култури -6 редова с торовнасяне. Одобрената субсидия е на стойност 8 880.00лв.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Договор 4

АутоавангардНа 17.07.2013г е подписан договор е с фирма „АУТОАВАНГАРД 2010“ ЕООД гр. Годеч.Проекта е за „Закупуване на оборудване за Автосервиз в гр.Годеч”  на стойност 37 717.70.
……………………………………………………………………………………………………………………….

Договор 5

P7243865На 24.07.2013г подписахме пети договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с фирма ,,Форест Хаусис” ЕООД  гр. Годеч. Проекта е за изграждане на къщи за гости. Одобрената субсидия е в размер на 128 234,84 лв.

……………………………………………………………………………………………………………………….
Договор 6
На 31.07.2013г подписахме шести договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с фирма ,,Дигитале” ЕООД гр. Берковица. Проекта е за закупуване на Дигитален принтер DCS direct jet 1024 UV. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 41 177,36 лева.
договор с Дигитале
……………………………………………………………………………………………………………………….
Договор 7

договор 7 АрдисНа 15.08.2013г  подписахме седми договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с фирма ,,Ардис 2006” ЕООД гр. Годеч.Проекта е по мялка 121 за закупуване на Трактор Lambordghini R3 105 DT-102 к.с. и на Дискова брана Раломекс 3.0. Безвъзмездната финансова помощ е  50% от одобрените и реално извършени  от ползвателя разходи и е в размер на 46 899,00лева.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Договор 8

договор 8 КодиНа 15.08.2013г Миг ,,Берковица и Годеч” подписа договор  за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013г. Ползвател на помощта е ,,Коди Д ” ООД гр. Годеч. Проекта е по мярка 312 за закупуване на оборудване за автосервиз. Безвъзмездната  финансова помощ е  70% от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи и е в размер на 63 393,01 лева.
………………………………………………………………………………………………………………………

New Picture

Договор 9   На 20.08.2013 г. договор  с фирма ,,МДС Джелари” ООД гр. Берковица по мярка 312 за закупуване на оборудване на бижутерски цех. Безвъзмездната финансова помощ е 70% от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи и е в размер на 27 940,82 лева.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Договор 10

New Picture (1)

На 22.08.2013 г. договор с  ЗП Кръстанчо Кръстанов гр. Годеч по мярка 121 за закупуване на Брана дискова прикачна, сеялка, плуг, мулчер и трактор New Holland T5050. Безвъзмездната финансова помощ е 50% от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи и е в размер на 65 795,93 лева.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Договор 11

New Picture (2)

На 26.08.2013 г. договор с ЗП Иван Стоянов гр. Берковица по мярка 121 за закупуване на роторна фреза Del Morino, Заравняващ валяк за Flash 125, трактор марка KIOTI, предпазител от камъни, челен товарач TAESUNG, вилици комплект с подвилична рама, марка APEX.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Договор 12

New Picture (3)На 03.09.2013 г. договор с Община Берковица по мярка 321 за закупуване на автоомбил-ван и професионално кухненско оборудване за нуждите на ,,Домашен социален патронаж”. Безвъзмездната финансова помощ е 100% от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи и е в размер на 44 035,00 лева.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Договор 13

New Picture (4)На 05.09.2013г. договор с ,,Нике груп” АД гр. Годеч по мярка 312 за закупуване на транспортно средство, специализиран софтуер- ресурсна платформа, разработване на маркетингова стратегия и рекламни материали. Безвъзмездната финансова помощ е 70% от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи и е в размер на 68 469,58 лева.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Договор 14

hrisiНа  01.10.2013г. договор с ,, Хриси 82 ” ЕООД  гр. Берковица по мярка 312 за закупуване на специализирано оборудване за фризьорски салон. Безвъзмездната финансова помощ е 70% от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи и е в размер на 11 548,92 лева.
……………………………………………………………………………………………………………………….

1382407_10200668228888842_1864999346_nДоговор 15  На 10.10.2013г  подписахме петнадесети договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с фирма ЕТ ,, Боби- Бойка Найденова” гр. Берковица.Проекта е по мярка 312 за закупуване на оборудване  за сладкарски цех и сладкарница. Безвъзмездната финансова помощ е  70% от одобрените и реално извършени  от ползвателя разходи и е в размер на 21 155 ,09лева.

……………………………………………………………………………………………………………………….

dog16Договор 16  На 16.10.2013г  подписахме шестнадесети договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с фирма ЕТ ,, Мая Цветкова-  Илмая” гр. Берковица. Проекта е по мярка 312 за  закупуване на оборудване  и обзавеждане  на хранителен магазин. Безвъзмездната финансова помощ е  70% от одобрените и реално извършени  от ползвателя разходи и е в размер на 17 717, 61лева.

……………………………………………………………………………………………………………………….
 Договор 17

dog-17На 16.12.2013 г. е подписан договор с Община Годеч по мярка 321 за ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публично общинска собственост. Безвъзмездната финансова помощ е 100% от одобрените разходи, в размер на 144 694,00 лева

……………………………………………………………………………………………………………………….
Договор 18
dog-18На 18.12.2013 г. е подписан договор с Община Берковица по мярка 313 за обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк ,,Здравец” гр. Берковица и подобряване на свързаната в нея инфраструктура. Безвъзмездната финансова помощ е 100% от одобрените разходи, в размер на 88 744,54 лева.

……………………………………………………………………………………………………………………….
Договор 19
На 18.12.2013 г. е подписан договор с ,,ДЕПС 21- Соколов и сие”СД гр. Берковица по мярка 312 за изграждане на магазин за авточасти. Безвъзмездната финансова помощ е 70% от одобрените разходи и е в размер на 50 188,21 лева.

……………………………………………………………………………………………………………………….
 dog-20Договор 20 
На 27.12.2013 г. е подписан договор с Община Годеч по мярка 322 за изграждане на улица. Безвъзмездната финансова помощ  е 100% от одобрените разходи и е в размер на 66 627, 67 лева
……………………………………………………………………………………………………………………….

Договор 21
dogovor21На 05.02.2014г. е подписан договор с фирма ,,Солънит” ЕООД гр. Берковица по мярка 312 за закупуване на Универсална машина за изработване на кръгли улуци /Нalf Round Gutter Mashine/. Безвъзмездната финансова помощ е в 70% от одобрените разходи и е в размер на 18 974,87 лева.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Договор 22
dogovor22На 05.02.2014г. е подписан договор със ,,СЗДП” ДП ТП ,,Държавно горско стопанство- Берковица” гр. Берковица по мярка 226 за изграждане на противопожарно депо. Безвъзмездната финансова помощ е в 100% от одобрените разходи и е в размер на 9 909,00 лева.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Договор 23

На 25.06.2014 г.  е  подписан договор по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”със ЗП Цанка Николова Йонова от гр. Берковица за създаване на ново насаждение от орехи и закупуване на специализирана земеделска техника.

Инвестицията е за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи  – Вентилаторна пръскачка 400 литра, BADILLI, Роторна косачка, Универсална навесна лозарска машина, КАМТ, Свредел, Мулчър с хидравлика, TURKAY, Трактор, ARMATRAC, посадъчен материал и за предпосадъчна подготовка и обработка през първата година. Безвъзмездната финансова помощ е 60% от одобрените  разходи и е в размер на 67 993,34  лева.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Договор 24

На 04.08.2014г договор  със ЗП Галя Димитрова Младенова от с. Бързия, община Берковица. Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на кандидата, по отношение производството на груб фураж на вътрешния пазар и осигуряване на условия за дългосрочно устойчиво развитие на стопанството.

Закупуване на следната земеделска техника:

 • Трактор, LANDINI POWERMONDIAL 115 TPO – 1 бр.;
 • Ремарке, РЕМБИ АД AT2 RT10 – 1 бр.;
 • Косачка – роторна, FELLA KM 292 – 1 бр.;
 • Балировачка, ABBRIATA M61 EXPORT – 1 бр.;
 • Сеносъбирач, CELMAK – 1 бр.

Одобрената безвъзмездна финансова е 94 510,01 лв.

Договор 25

На 04.08.2014г. договор  с Борислав Кирилов Борисов от гр. Годеч  за закупуване на специализирана земеделска техника : Стандартен плуг AGRIMIR модел ARSP3 и Пневматична редова сеялка KOYMAK модел 1004G.

Одобрената безвъзмездна финансова е 7190,00 лв.

Договор 26

На 04.08.2014г. договор  с Община Годеч. Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж- хладилник, фризер, месомелачка, стерилизатор, конвекторна фурна електрическа, фритюрник, скара работни маси, стелажи и др.

Одобрената безвъзмездна финансова е 46 374,00 лв

Договор 27

На 04.08.2014г. договор  с Община Годеч. Изграждане на външна сцена за екпониране на местното културно наследство и подобряване на прлежащото пространство. Одобрените разходи са за СМР и озеленяване, част архитектурна, изграждане на беседка, сцена, част електро, ВиК, паркоустройство и благоустройство и др.

Одобрената безвъзмездна финансова е 153 397,37 лв

 

Договор 28

На 04.08.2014г. договор  с Община Берковица за подобряване на предоставяните социални услуги в дом за стари хора. Закупуване на следното оборудване: Болничен шкаф с подвижна масичка за хранене, Медицински шкаф за лекарства, Болнична носилка тип „Количка“, Хоризонтален автоклав клас В, Сух стерилизатор с работен обем 100 л, Пералня с капацитет 35 кг. сухо пране, Сушилня с капацитет 35 кг. на зареждане, Гладачен каландър, Велоергометър, Бягаща пътека с функция за „Скандинавско ходене“, Специализиран автомобил за превоз на хора с увреждания и инвалиди

Одобрената безвъзмездна финансова е 149 980,00 лв

Договор 29

На 04.08.2014г. договор  СЗДП ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОДЕЧ”.  Почистване на площи в гори, пострадали от природни бедствия- снеголом, с цел тяхното изкуствено възобновяване, събиране вършината на ивици,маркиране площи за залесяване, направа на ръчни тераси;

Презалесяване на пострадалите гориЗакупуване и съхраняване на фиданки.Залесяване с меч на Колесов.

Одобрената безвъзмездна финансова е 44 944,13 лв.

Договор 30

На 04.08.2014г. договор с СНЦ ,,Мисия”. Оборудване и обзавеждане на Център за рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания в гр. Годеч.

Закупуване на рехабилитационно оборудване- оборудване за физиотерапевтични процедури,   активна и пасивна кинезитерапия, мануален масаж за потребителите на усугите в Центъра, в т.ч. Апарат за нискочестотни токове-галваничен и диадинамичен ток., Апарат за средночестотни токове – интерферентен + вакум., Инфрачервена лампа, Апарат за магнитотерапия с 4 бр. индуктори.Три вида променливи нискочестотни полета., Апарат за дарсонвализация – портативен., Комбинирана лазерна система с три излъчвателни накрайника и др., сауна, мебели, климатични системи.

Одобрената безвъзмездна финансова е 46 469,68 лв.

Договор 31

На 04.08.2014г. договор със ЗП  Антоанета Любомирова Иванова от гр. Годеч.

Предмет на настоящия проект е закупуване на Трактор Lamborghini R3 105 .

Одобрената безвъзмездна финансова е 42 420,00 лв.

 

Договор 32

На 04.08.2014г. договор със ЗП Невена Антонова Петрова, с. Бокиловци, община Берковица за  модернизиране на стопанството на земеделския производител.Създаване на 105.573 дка трайни насаждения с лавандула; Закупуване оборудване, машини, съоръженияЗакупуване на трактор New Holland модел TD5.105 с мощност 106 к.с., Закупуване на машина за косене на лавандула модел „МКЛ-2Р”, Закупуване на универсална лозарска машина „КАМТ” модел „УНЛМ-3.5″.

Одобрената безвъзмездна финансова е 112 858,31 лв.

Договор 33

На 04.08.2014г. договор със ЗП Бойко  Петров Томов, с. Мездрея, община Берковица. Настоящият инвестиционен проект е по Мярка 121 “ Модернизиране на земеделските стопанства “ на ПРСР 2007-2013 г. и е насочен към изграждане на торохранилище, свързано с прилагане на Директива на Съвета от 12.12.1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници ( 91/676/ЕИО ) или т.нар. Нитратна директива. Предмет на настоящия проект е: Изграждане на торохранилище за съхранение на твърда оборска тор.

Одобрената безвъзмездна финансова е 26 733,70 лв.

Договор 34

На 06.08.2014г. договор с община Берковица по мярка 322. „Рехабилитация на парк „Св. Георги Победоносец“, гр. Берковица – Обособяване на зони за спорт и отдих и детски площадки” – Етап 1. Предвижда се направа  на нови настилки,осветление, направа на външна канализация, външен водопровод, доставка и монтаж на паркови елементи.

Одобрената безвъзмездна финансова е 142 013,87 лв.

Договор 35

На 02.08.2014г. договор със ЗП Кирил Петров Петров от гр. Годеч за изграждане на Птицеферма за 3 000 бр. кокошки носачки. Изградената птицеферма да отговаря на стандартите на ЕС за хуманно отношение към кокошките носачки и на стандартите на ЕС за производство и  търговия с яйца

Одобрената безвъзмездна финансова е 119 715,92 лв.

 

Договор 36

На 15.10.2014г договор с ,,СИД- Огнян Богданов” ЕООД гр. Берковица. Предмет на инвестицията са:

 • оборудване, което включва система за сублимация с принтер – Принтер Ricoh SG3110 DN A4, за сублимация на хартия с комплект касети с мастило Sawgrass SulliJet-R. ;система за трансфер върху памук с принтер – Принтер Ricoh SG3110 DN A4, за сублимация на памук с комплект касети с мастило Sawgrass Chroma Blast-R и сублимационна хартия Chroma Blast-R A4; Комбинирана термопреса GeoKnight DC с приставки: DC Cap – с приставка за шапки и опции за различни периферии; DC Mug – с приставка за чаши; DC Plate – с приставка за чинии; DC Cube – с приставка хартиени кубчета и закупуване на компютърна система;
 • обзавеждане, което включва климатик и вентилатор.

Одобрената безвъзмездна финансова е 7634,31 лв.

Договор 37

На 15.10.2014г договор с ,,Лили” ЕООД гр. Берковица. Предмет на инвестицията е закупуване на прецизен форматно – разкройващ циркуляр, модел “ SI 300 Nova “ (SCM Group – Италия). С него могат да се извършват всякакви дейности по разкрояване на различни детайли за мебелно-производството.

Одобрената безвъзмездна финансова е 14 261,94 лв.

Договор 38

На 15.10.2014г договор с ,,Дентал Лабор А и Т” ООД гр. Берковица за  закупуване на ново оборудване за дейността на зъботехническа лаборатория, която е специализирана в изработка на сложни конструкции. Предмет на настоящата инвестицията е закупуване на оборудване, което включва следната апаратура: пещ за керамика Heramat C3  и вакуум помпа CL-P Vacuum pump.

Одобрената безвъзмездна финансова е 7 056,88 лв.

Договор 39

На 20.10.2014г. договор с ЕТ,,Епос- Павел Янакев” гр. Годеч.Модернизиран и технологичнооборудван обект със съвремнна комуникация. Дейностите подкрепяни от ПРСР са строително- монтажни работи , оборудване и обзавеждане на офиси.

Одобрената безвъзмездна финансова е 59 072,26 лв.

Договор 40

На 21.10.2014г. договор с ,,ВБН- Вилислав Братанов”, с. Мургаш, община Годеч. за Инвестиция в изграждане на микропредприятие за производство на строителни изделия – бетонни блокчета състояща се от: изграждане на навес за производство и съхранение на строителни материали- бетонни блокчета ; Доставка и монтаж на машина за производството им – модел BS40-1”  . Машината за производство се състои от следните елементи: основна машина с управление ; конвейрна лента; миксер BS 350; матрица за бетоновите блокчета; количка за палети и палета за готова продукция 200 бр; Възможност за производство на три вида тухли, по рецепти съобразени с изискванията на българските и европейски стандарти за този клас продукция;

Производствена гама на машината : оградна тухла – 400 х 150 х 200; оградна тухла – 400х200х200 и плътна тухла -250 х120х 60;

Напълно автоматичен режим на работа, използвайки микрокомпютър;

Капацитет от 375 бр./час до 1300 бр./час, в зависимост от вида на произвежданата продукция ( оградни или плътни тухли).

Одобрената безвъзмездна финансова е  130 796,28 лв.

Договор 41

На 03.02.2015г. договор с Екофрукт 2003” ЕООД, с. Бокиловци, община Берковица. Необходимата инвестиция е предназначена за закупуване и въвеждане в експлоатация на специализирана техника за обработка на  площите от земеделското стопанство на кандидата:

 1. Пръскачка ПКН „ПЕРЛА 600“ с обем 600 л.
 2. Мулчер(шредер) марка Breviglieri, модел Turbo T51 sr.
 3. Сеялка марка Gaspardo, модел Nina 400.
 4. Фреза марка Nardi модел ZH/B 145 F.
 5. Продълбочител марка Nardi, модел Prince 5D-VSR 2500.

Одобрената безвъзмездна финансова е  39 526,41 лв.

Договор 42

На 04.02.2015г. договор с Община Берковица. Инвестицията е за изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в жк „Изгрев“, гр. Берковица. Проектното предложение предвижда изграждане на комбинирано игрище за волейбол и тенис, обособяване на места за отдих и свободно време, поставяне на пейки и маси за шах.

Одобрената безвъзмездна финансова е  90 824,00 лв.

Договор 43

На 12.02.2015г. договор с Учебно- Опитно Горско Стопанство ,,Петрохан”- с. Бързия, община Берковица. Инвестицията е за оборудване на противопожарно депо и защитни средства съгласно изискванията на ,,Наредба” 8 от 11.05.2012г, за условията и реда за защита на горските територии от пожари и закупуване на средства за наблюдение.

Закупуването на оборудване за противопожарно депо и защитни средства включва:

Моторен трион за професионална работа 60 см³,45 см. дължина на шината, Моторна помпа 1,5 цола в комплект с 7,5 метра смукателен маркуч, Шлангове с регулируеми съединители с обща дължина 200 м., Радиостанции „Моторола“ – цифров обхват 10 км., Защитни обувки /негорими/ и др.

Закупуване на  средства за наблюдение- Бинокъл Bushnell Fusion 10х42 iMil ARC; Бинокъл Zeiss Conquest  HD 10х42.

Одобрената безвъзмездна финансова е  14 004,83 лв.

 

Договор 44

 На 17.02.2015г. договор с Община Годеч. Цел на проекта е доставка на оборудване и обзавеждане на Посетителски център за предоставяне на местно природно и културно наследство и центрове за изкуства и занаяти в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899.

Инвестицията е за оборудване и изграждане на:

 • Център за изкуство „Театрално изкуство”
 • Център за изкуства „Фолклорни изкуства”
 • Център по изкуства „Обичаи и занаяти”
 • Център за изкуство „Художествено слово”

Одобрената безвъзмездна финансова е  110 915,53 лв

Договор 45

На 20.02.2015г. договор със ЗП Антоанета Любомирова Иванова.

Предмет на настоящия проект е:

 • Закупуване на Брана дискова прикачна Agromaster, модел WOD 3061;
 • Закупуване на ремарке Agromaster, модел 2 DR 10000;
 • Закупуване на сеялка за слята повърхност, механична, Agromaster, модел ВМ 28.

Одобрената безвъзмездна финансова е  35 390,40 лв

Договор 46

На 20. 02.2015г договор с Община Берковица.

Проекта има за цел да обособи нова туристическа атракция на открито, а именно постоянна експонация на уникални експонати- минитюри на значими местни културно- исторически обекти- църкви, манастири, музеи, паметници и др., които ще бъдат разположени в близост до централната алея на парка и в близост до обособените зони за места за отдих на туристите. Новите атракции ще бъдат изработени от полимербетон, като всяка миниатюра ще представя по уникален начин мини копие на местен културно – исторически обект.

Одобрената безвъзмездна финансова е  45 000,00 лв

Договор 47

На 26.02.2015г. договор с ,,МАРИ- БЕЛ” ООД, с. Гинци , община Годеч. Инвестицията включва създаване на онлайн биомагази; създаване на онлайн магазин за местни продукти, разработване и внедряване на система за  централизирано управление на 2-та онлайн магазина, разработване на система за ERP система за дейността на кандидата, SEO оптимизация.

Одобрената безвъзмездна финансова е  26 656,00 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *