ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Доклади от анализи и проучване

Местна инициативна група-Берковица и Годеч публикува в сектор „Документи“ следните доклади от анализи и проучване за територията на Сдружението:

I. СЕКТОРЕН АНАЛИЗ: „РАЗВИТИЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ: ВЪЗМОЖНОСТИ, НАСОКИ И ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ”

II. АНАЛИТИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ.

 III. СЕКТОРЕН АНАЛИЗ: „РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОЛОГИЧНИ ХРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ” С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ.

Документите съдържат както анализ на състоянието на съответния сектор на територията на Сдружението, така и представяне на  възможности и насоки за развитие  и добри европейски практики в областта. В офиса на МИГ-Берковица и Годеч  и на информационните ни събития може да получите и брошура с обобщена информация от анализите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *