ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” изпълнява

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” изпълнява договор по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски форд на развитие на селските райони.

В периода 17 – 25 февруари 2016 г., като дейност по проекта е проведена информационна кампания за популяризиране процеса на разработка на стратегията. Проведени са информационни срещи в двата общински центъра гр. Берковица и гр. Годеч, и в две от селата на община Берковица – с. Бързия и с. Боровци. Целта на срещите е запознаване на местната общност с подхода ВОМР и дейностите за подготовка на стратегията по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Срещите преминаха при подчертан интерес от страна на участниците, които изразиха готовност за активна работа, както при подготовка на стратегия за ВОМР, така и при нейното последващо прилагане. От проведените срещи с най-голям интерес и възможности, местната общност определя мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, тъй като отговаря най-пълно на потребностите и възможностите на територията.

Във връзка с предстоящите дейности по изпълнение на договора по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, МИГ – Берковица и Годеч кани всички заинтересовани страни от територията на общини Берковица и Годеч да участват активно в планираните мероприятия на сдружението през месец март 2016 г., които ще се проведат както следва:

Населено място Зала Дата на провеждане
1. гр. Годеч Зала на общинска администрация Годеч 2.03.2016 г.
2. гр. Берковица Детски център „Камбанка” 7.03.2016 г.
3. гр. Годеч Зала на общинска администрация Годеч 8.03.2016 г.

 

4. с. Боровци Зала на читалище 9.03.2016 г.
5. гр. Годеч Зала на общинска администрация Годеч 16.03.2016 г.

 

6. гр. Берковица Детски център „Камбанка” 18.03.2016 г.
7. с. Котеновци Кметство с. Котеновци 23.03.2016 г.
8. с. Замфирово Кметство, с. Замфирово 24.03.2016г.

 

9. гр. Берковица Детски център „Камбанка” 28.03.2016 г.
10. гр. Годеч Зала на общинска администрация Годеч 30.03.2016 г.

Вашето присъствие е важно за нас!

 МИГ- Берковица и Годеч

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *