ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Покана За Информационна Конференция

Договор РД50-173/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по ПРСР 2014-2020 г.

СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –

 БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

mig-berkovitsa

П О К А Н А

 за

 ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ  

за популяризиране процеса на разработка на

Стратегия за водено от общностите местно развитие.

 Представяне на възможностите за финансиране по подхода „Водено от общностите местно развитие” за включване на мерки от ПРСР 2014-2020 и други програми в стратегията на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.

18 Март 2016 г., от 13:00 часа

Детски център Камбанка гр. Берковица.

„МИГ – Берковица и Годеч” ще се радва да посрещне всички свои членове, съмишленици, потенциални бенефициенти, съграждани и заинтересовани лица от общини Берковица и Годеч на събитието.

 За допълнителна информация:

тел. 0882 517 203, тел. 0882 503 724

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *